Kansasban, egy menedzser kórházban depressziós vezetőket gyógyítottak, kutattak. Közös jellemzőjük volt, hogy egyiküknek sem volt barátja. Sherlock Holmes jól járt barátjával, a jószándékú, okos Watsonnal. A barátság mellé igazi coachingot is kapott. Minden vezető megérdemelne egy igazi Watson barátságot és coachingot.

A cselekvésorientált Watson coaching egy csoport coaching mód. Az a célja, hogy a résztvevők csoportban dolgozzanak a coaching témáikon, aktuális kérdéseiken, helyzeteiken. A csoportban, a csoport által, a csoport számára.

A cselekvésorientált mód, ami egyedivé teszi a témák feldolgozását, a pszichodráma módszertanából merítkezik. A coach a témákat, helyzeteket megjeleníti, cselekvésbe fordítja, ezzel új perspektívákat nyit, elhagyva a megszokott gondolkodást, működést. Legnagyobb haszna a munkának, hogy a témahozó nemcsak új válaszokat talál, hanem ki is próbálhatja azokat. Az elgondolásain túl, lesz egy saját élménye arról, hogyan tudja azokat megvalósítani. A coach csoportvezetőként bizalmat épít, a csoporttagok arra szerződnek, hogy biztosítják egymásnak az elfogadó, biztonságos teret, ahol bármilyen téma előkerülhet. A kapcsolatok partneriek, kölcsönösségen alapulnak.  Nincs megítélés, kritika, elvárás.

Amikor valaki dolgozik a témáján a coach vezetésével, akkor a csoporttagok ún. segédén szerepbe kerülnek. Ott és olyan módon támogatják a munkát, amire szüksége van a témahozónak, ahogy halad a fejlődésében, változásában.

A coaching munkában a kérdések, a személyes önreflexió, önértékelés, témái mindig kapcsolódnak konkrét helyzetekhez, emberekhez. Ezeket a megtörtént, aktuálisan zajló, vagy lehetséges helyzeteket lejátszva dolgozza meg a főszereplő, vagyis például egy beszélgetés, vagy vita valóságosan megjelenik a „színpadon”. Amikor elérkezik ahhoz a ponthoz a főszereplő, hogy nem tudja, mit tegyen, akkor a csoporttagok mozgósítják tapasztalataikat, kreativitásukat, ötleteiket. Ami fontos, hogy ezt nem tanácsadással teszik, hanem a módszertan eszköztárával. Így támogatva ezzel a főszereplő felnőttségének, önálló döntésének megőrzését. Aki a témáján dolgozik új megoldással, konkrét következő lépés tervvel fejezi be a munkát, amit kipróbált, megélt működőképesnek.

A Watson csoport perspektívaváltást hoz létre, új megoldási stratégiákat ad, arra tanít, hogy hogyan írjuk újra életük forgatókönyvét. Egyedülálló, élvezetes módszer, mely erős, semmivel össze nem hasonlítható élményt nyújt. 

 Forrás: Watson Coach Iskola